Karrier 

A „Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési-és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8445 Városlőd, Fenyves u. 10.) ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat.

A Városlődi Községi Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által alapított „Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési-és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8445 Városlőd, Fenyves u. 10.) taggyűlése ügyvezetői álláshelyre pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel:

 • A betöltendő állás megnevezése: ügyvezető
 • A munkavégzés helye: 8445 Városlőd, Fenyves u. 10.
 • A foglalkoztatás munkajogviszony keretében, teljes munkaidőben, heti 40 órában történik
 • A megbízás időtartama: határozatlan
 • A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal
 • Vezetői megbízás időtartama: határozatlan
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója: Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke Bérezés: megegyezés szerint, a bérigényt kérjük megjelölni
 • Az ellátandó feladat: A „Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési-és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eredményes működéséhez szükséges szakmai és gazdálkodási feltételek biztosítása a hatályos jogszabályoknak, Szervezeti és Működési Szabályzatnak, valamint az egyéb belső szabályzatoknak megfelelően, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő üzletpolitika kialakítása, az „Iglauer Park” területén folyó beruházások koordinálása, a Kft. képviselete 3. személy felé, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Elvárások:

 • legalább középiskolai végzettség
 • büntetlen előélet
 • német nyelv ismerete,
 • vezetői tapasztalat,
 • önállóság,
 • kreativitás,
 • rugalmasság,
 • terhelhetőség
 • kiváló problémamegoldó és szervezési készség, jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs készség
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek,

Előnyt jelent:

 • idegenforgalom területén szerzett vezetői tapasztalat, felsőfokú végzettség,
 • a magyarországi német nemzetiséghez tartozás legalább B kategóriás jogosítvány

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajzát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolatait
 • vezetői, szakmai elképzeléseket
 • nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró feltételekre vonatkozóan
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozati-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20-ig beérkezőleg.

módja: A pályázatot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökéhez postai úton kell benyújtani: cím 1537 Budapest, Pf. 348. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Englenderné Hock Ibolya a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökétől szermélyesen vagy telefonon kérhető.(1026 Budapest, Júlia u. 9. Tel.: 06-1-21-9151) A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a társaság taggyűlése együttesen hozza meg a döntést.

A pályázati elbírálás határideje: 2020. április 3.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Galéria


Munkahelyteremtés az Iglauer Parkban

Hírlevél

Megközelíthetőség

8445 Városlőd (Veszprém megye), Fenyves utca 10-11.
Tel/Fax: 06-88-240-021
Mobil: 70-337 1558
E-mail:

Részletes útvonal leírás